Producten


  • Houtsoort: De Cokerije
  • Maat: 1 liter
  • Prijs: € 29,95

Houtworm bestrijden was altijd een vervelende klus omdat er met chemicaliën gewerkt werd, waarvan we maar moesten hopen dat die niet schadelijk waren voor onszelf. In het verleden werden hiervoor onder andere stoffen als DDT, PCP en Lindaan gebruikt. Stoffen die inmiddels verboden zijn omdat we nu weten dat ze ernstig kankerverwekkend zijn. De meeste producten die nu op de markt zijn, werken met Permethrin. Deze stof werd in het verleden vooral toegepast als gewasbeschermingsmiddel maar is daarvoor inmiddels ook reeds verboden. In sprays en vloeistoffen, zoals houtwormbestrijdingsmiddelen is het nog wel toegestaan. De stof tast het zenuwstelsel van insecten aan waardoor ze overlijden.

Van nu af aan is houtworm bestrijden echter volledig natuurlijk mogelijk, dus zonder enge chemische stoffen, maar door alleen gebruik te maken van de producten die moeder natuur ons geeft.

Prijs per fles : € 29,95

Vraag ons om meer informatie